Dataskyddsförordningen

GDPR-1

25 maj 2018 kommer en ny lagstiftning kallad dataskyddsförordningen.
På engelska förkortas den GDPR.

Hur arbetar vi med registeruppgifterna?

De flesta företag som finns i detta register har antingen blivit kontaktade om att vara med och då lämnat sina uppgifter och gett sitt medgivande eller själva registrerat företaget och dess uppgifter genom vår anmälningssida.

Vi hanterar inga personliga uppgifter såsom personnummer eller organisationsnummer utan bara adress- och kontaktuppgifter till företagen så att de kan nås av kunder och möjliga samarbetspartners.
Företag som upphör, eller själva önskas tas bort, tar vi bort snarast möjligt.

Endast företag som är skrivna och verksamma i Valdemarsviks kommun får vara med i registret.

Vi säljer inga uppgifter eller lämnar ut uppgifter till utomstående eller skickar ut enskilda företags erbjudanden via vår mejllista.
Det enda man förbinder sig till för att vara med i registret är att vi skickar ut kommunal information via e-post.

Vill du inte vara med i registret så skickar du ett mejl till info@valdemarsviksmarknaden.se så tar vi bort det snarast möjligt.
Detsamma gäller våra e-postutskick via MailChimp, men där finns en länk längst ner i mejlet där du själv kan ändra uppgifter eller avprenumerera från utskicken.

Vi har ett uppdrag av Valdemarsviks kommun att sköta och upprätthålla detta register.

Ansvarig för databasen är Thomas Ekh.

Har du några frågor i detta ärende så kontakta oss via e-post enligt adress ovan.