Transporter

: Tholander Åkeri
:

Fjärrtransporter från Outokumpo Nordic Brass i Gusum
Speditör Alltransport Norrköping

: 0123-516 17
: Tryserums Bygg AB
:

Byggnadsentreprenader
Sjötransporter

: 0123-109 80
: Valdemarsviks Taxi AB
:

Taxi
Sjuktransporter
Färdtjänst
Skolskjuts
Bårbil

: 0123-102 20
:

Lastbilsåkeri
Skogstransporter
Massaved

: 0123-300 49
: Vikens Entreprenad AB
:

Markarbeten
Uthyrning av maskiner
Trädgårdsarbeten
Äger och förvaltar värdepapper

: 0123-517 75
: Vikens Husvärd AB
:

Fastighetsförvaltning
Lösullsisolering
Ventilationsarbeten
Uthyrning av maskiner
Konsulttjänter

: 0123-517 75
: Wesséns Schakt
:

Grävarbeten och schakt

:

Grävarbete med traktorgrävare

: 0123-510 28