Tjänster

: Anteda AB
:

Bolagets verksamhet är att bedriva försäljning, service, och uthyrning av datorer, radio, TV, satellit- och kabel-TV

:
:

Arbetsförmedling

: 0771-60 00 00
: Asklöf AB
:
:

Fastighetsbolag

: 0123-100 90
: AtoB@C Shipping AB
:

Internationellt rederi/shippingföretag med huvudkontor i Ystad samt lokalkontor i Valdemarsvik

: 0411-558 867
Axet Kapitalförädling
:
:

Fond- och försäkringsförmedling

: 0123-100 04
: Beas Företagsservice
:
:

Redovisning och administrativa tjänster
Hästuppfödning

: 0123-30066
:
:

Begravningsbyrå

: 011-18 01 70
: Bepart AB
:
:

Maskinförsäljning för lantbruk
Maskindelar

: 0121-300 00
:
:

Konsult- och utvecklingsverksamhet inom metallbranschen

:
:

Fiske
Tidningar
Post

: 0123-460 51