Övriga

:

Handel med fisk
Rökning av fisk och vilt
Bryggeriverksamhet

IT-consulting
Friskvård
Båtcharter
Turistnäring
Utbildning

: 0123-405 88
:

Psykoterapeut

: 0123-211 12
: Hälsoviken
:

Hälsa och friskvård

: 0121-320 05
: Inspirationskällan
:

Coaching
Samtal, rådgivning och personlig utveckling

: Johanna Gräslund
:

Hudvårdskonsulent
Homeparty
Rådgivning

: Nytida
:

Ett vårdsboende för yngre personer med demensdiagnoser där personlighetsförändringar utgör det största handikappet.

Vi vänder oss till dig som är 30 år och uppåt. Exempel på diagnoser är frontallobsdemenser, Huntingtons sjukdom och Korsakows syndrom.

Vi vårdar även boende med psykiatriska diagnoser och har möjlighet att erbjuda växelvård samt provboende.

: 0123-208 10