Övriga

: Kymnevik AB
:

Skogsbruk
Sågverk

Försäljning av tomter

: 0123-240 28
: Molma Lantbruk AB
:

Spannmål och köttproduktion

Tomtförsäljning för fritids- eller fastboende

: 0123-403 37
: ,
:

Äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet

: ,
:

Konsultverksamhet fastigheter

: 0121-310 10