Lantbruk

: Back Gård
:
:

Skogsbruk

: 0121-310 64
: Björkliden
:
:

Lantbruk
Mjölkproduktion

: 0123-311 28
: Björksätter
: ,
:

Lantbruk
Skogsmaskin

: 0123-220 27
: Björngården
:
:

Lant- och jordbruk
Djur

: 0123-407 72
: Björnsmåla
:
:

Lantbruk

: 0123-220 16
: Bo Eriksson
:

Trädfällning
Vedförsäljning
Diverse lantbrukssysslor

: Bockkärr Gård
:
:

Jord- och skogsbruk

: 011-19 12 49
: Boda Gård
:
:

Lant- och skogsbruk

: 0121-306 30
: Borgs Gård
:

Skogsbruk
Skogsentreprenad

: Braberg
:
:

Lantbruk och skog

: 0493-420 19