Konsultverksamhet

:

Verksamhets- och kvalitetsutveckling

: 0121-311 00
:

Konsultverksamhet inom ventilationsunderhåll och rengöring.
Förvalta fast och lös egendom.

Albatross Marine Chartering AB
:

Skeppsmäkleri
Management

: 0123-511 34
: AtoB@C Shipping AB
:

Internationellt rederi/shippingföretag med huvudkontor i Ystad samt lokalkontor i Valdemarsvik

: 0411-558 867
Ekubator
: Ekubator
:

Ekubator driver och äger det lokala företagarregistret, ValdemarsviksMarknaden, på uppdrag av Valdemarsviks kommun.

Ekubator driver nyföretagarrådgivning i Valdemarsvik på uppdrag av Valdemarsviks kommun.

Ekubator erbjuder även tjänster såsom:
- Destinationsutveckling
- Företagarrådgivning
- Affärsutveckling
- Kompetensutveckling

- Skriva och driva EU-projekt inom destinations- och näringslivsutveckling.

: 0123-80 99 80
: Fångö Båt & Konsult
:

Konsulttjänster inom elkraft, projektledning och därmed förenlig verksamhet.
Person- samt godstransporter per bil och båt i skärgården.
Övriga turistarrangemang.

: 0123-410 10
: JM Joma Marin
:

Försäljning av utombordsmotorer och båtar
Konsultverksamhet

: 0120-410 20
: Skoglund Service AB
:

Producerar och levererar möten av olika slag som konferenser, temaaktiviteter, mässor, bolagsstämmor, personalaktiviteter, kundvårdsaktiviteter.

Hjälper företag med strategisk rådgivning inom kommunikation och marknadsföring