Fastighetsbolag/Förvaltning

:

Fastighetsförvaltning
Uthyrning av lägenheter och lokaler i Valdemarsvik och Gusum

: 0123-126 00
:

Fastigheter

: 0123-515 20
: JM Fastigheter
:

Uthyrning av lägenheter

Äger och förvaltar fastigheter

:

Fastigheter

: 0123-515 66
: Morsholmens Invest AB
:

Konsultverksamhet IT
Äger och förvaltar fast och lös egendom

: NKK Fastigheter AB
:

Fastigheter

: Tribus Fastighets AB
:

Fastigheter

: 0123-450 38
:

Fastighetsbolag

: 0123-191 00
: Vikens Husvärd AB
:

Fastighetsförvaltning
Lösullsisolering
Ventilationsarbeten
Uthyrning av maskiner
Konsulttjänter

: 0123-517 75