Byggvaror/Färg

:

Utför skogsentreprenadsarbeten
Försäljning av byggnadsmaterial

: 0123-406 47
:

Skogsförvaltning
Försäljning av ryska trävaror

: 0123-220 39
:

Järnhandel
Byggvaror
Jakt-Fiske-Hushåll
Presenter

: 0123-126 40
: MaterialMännen
:

Byggvaror
Vitvaror

: 0123-548 87
:

Försäljning markiser och solskydd

: 0123-290 90